Generale

Psi vladaju, mačke sline

Psi vladaju, mačke sline

Psi vladaju, mačke sline

"Šta je to?" sd George, pokazujući na veliki crni objekat na nebu. Izgledalo je kao veliki balon. Imao je dugačak štap koji je virio sa strane. Štap se polako kretao.

"To je zmaj," ja sd. "Idemo da se igramo u pješčaniku."

“Wt!” sd George. „Moramo pronaći moćnijeg zmaja. Zmaj kao ptica.”

"Šta je to?" sd I. "Ptica?"

„Da, ptica“, sd George.

Nikada nisam vidio pticu, tako da nisam znao na šta je mislio.

„Ptica poput zmaja“, sd George. “Nije zmaj kao ptica.”

"U redu", ja sd. "Ptica kao zmaj, ali sa perjem."

"Znam," SD George. "Zmaj kao ptica."

"Zmaj kao ptica?" I sd. "Šta je zmaj kao ptica?"

Džordž nije ništa rekao. Upravo je počeo trčati po pješčaniku.

“George,” I sd. „Na plaži smo. Zašto trčiš po pješčaniku?”

Džordž je trčao unaokolo i izgledao je veoma sretan. Pogledao sam zmaja na nebu.

“Hej,” ja sd. „Vidim zmaja kao pticu! Ptica kao zmaj!”

“I ja to vidim!” sd George.

Džordž je sada brže trčao okolo.

"Dolazim po tebe!" he sd. "Zgrabiću te, a mi ćemo se igrati sa pticom kao zmaj!"

"U redu", ja sd. "Idem s tobom."

Otrčao sam sa Džordžom na plažu. Gledali smo zmaja na nebu.

"Koliko brzo ide?" Pitao sam. “Ide li vrlo brzo?”

"Ne," SD George. "To je kao veoma mali avion."

Gledali smo kako se zmaj pomiče gore-dole, gore-dole, i kretao se u velikom krugu.

"U šta to leti?" Pitao sam.

“U r”, sd George. "Na nebu."

“Oh”, ja sd.

"Postoji ptica kao zmaj na nebu", sd George. “Leti nebom i tjera zmaja da leti.”

“Oh”, ja sd.

"Šta je ptica kao zmaj?" Pitao sam.

"George", SD I. "Šta je ptica kao zmaj?"

„Ti mi reci,“ sd George. „Ti mi reci, a onda ću ja tebi reći.”

"U redu", ja sd.

“Šta je? ?” sd George.

„Ne znam“, ja sd. “Nisam siguran na šta misliš.”

"To je ptica", sd George. „To je zmaj, ali je ptica. To leti. Ptica kao zmaj.”

“Da,” ja sd. "To je ptica poput zmaja."

“Oh”, ja sd. "U redu. U redu."

"U redu," sd George. "Sada idem do vode."

Pogledao sam zmaja na nebu. Sada je leteo. Kretalo se gore-dole, gore-dole. Kretalo se vrlo brzo. Hteo sam da letim nebom. Hteo sam da se vozim po nebu. Hteo sam da letim na nebu onoliko visoko koliko me nebo može odneti.

“George,” I sd. "Hajde."

"U redu," sd George. "Dolazim."

"Malo ću te povući za ruku i možeš letjeti sa mnom."

Pomaknuo sam ruku u stranu, a George je potrčao i skočio. On je skakao i skakao. On je skakao i skakao. On je skakao i skakao.

"Koliko visoko možemo ići?" Pitao sam.

"Ustani", sd George. “Vrlo visoko, nadam se.”

Leteli smo nebom. Pogledao sam dole. Bili smo tako visoko. Leteli smo koliko smo mogli. Kretali smo se po nebu. Letjeli smo u r, gore-dolje. Leteli smo nebom i bili smo veoma srećni. Letjeli smo visoko u nebo, i bili smo sretni. Videli smo sunce i bili smo srećni. Videli smo mesec i bili smo srećni. Videli smo sve planete i bili smo srećni. Videli smo zvezde. Videli smo ceo univerzum i bili smo srećni. Leteli smo po celom nebu. Išli smo daleko i daleko. Leteli smo gore-dole, gore-dole. Letjeli smo na Sjeverni i Južni pol. Otišli smo u ceo svet. Leteli smo i


Pogledajte video: 211 - Psi i mačke naglavačke (Januar 2022).